Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistanda ADÝ 10-njy maýa çenli uzaldyldy, 83 ýaşyndaky näsag gutuldy


Özbek lukmanlary gutulan 83 ýaşly näsagy öýüne ugradýarlar.

Özbegistanda ýörite respublikan komissiýanyň karary bilen, 2020-nji ýylyň 20-nji apreline çenli girizilen çäklendiriji çäreleriň (karantiniň), şeýle hem koronawirus ýokaşmasynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin güýçlendirilen proseduranyň möhleti 2020-nji ýylyň 10-njy maýyna çenli uzaldyldy.

Bu kararyň “karantin çäreleriniň netijeliligini saklamak üçin” kabul edilendigi habar berildi.

Özbegistanda 18-nji aprelde koronawirus ýokaşandygy hasaba alnanlaryň sany 1490 adama ýetdi.

Häzire çenli COVID-19-dan 194 adamyň gutulandygy, bäş adamyň bolsa ölendigi belli.

Saglyk ministrligi Kaşkaderýa oblastynyň Çirakçin etrabynda agyr ýagdaýdaky 83 ýaşly näsagyň we Nukusdan 6 ýaşly gyzyň bu dertden gutulandygyny habar berdi.

Dünýäde 2,2 milliondan gowrak COVID-19 näsagy hasaba alyndy, olaryň 154 müňden gowragy ýogaldy.

ABŞ-da wirus ýokaşanlaryň sany 700 müňden geçýär, Ispaniýada - 190 müň, Italiýada -172 müň, Fransiýada- 149 müň, Germaniýada 141 müň adama koronawirus ýokaşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG