Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Harkowda iki türkmen talyby pyçaklaşdy


Illýustrasiýa suraty.

Ukrainanyň Harkow şäherinde bir türkmenistanly student beýleki bir türkmenistanly studenti pyçaklady. Bu barada Objectiv.tv ukrain neşiri habar berýär.

Waka 11-nji maýda gije ýokary okuw jaýynyň umumy ýaşaýyş jaýynda bolupdyr. Pyçaklanan türkmenistanly döşünden we egninden ýaralanypdyr we ol gyssagly lukmançylyk kömegi üçin Harkowyň şäher hassahanasyna ýatyryldy.

Öz watandaşyna pyçakly hüjüm eden türkmenistanly student bolsa tussag edildi hem-de oňa jenaýat kodeksiniň “bilkastlaýyn adam öldürmäge synanyşmak” maddasy boýunça günä bildirilýär.

Neşiriň Harkow oblast polisiýasyna salgylanyp habar bermegine görä, iki ýigit gabanjaňlyk sebäpli pyçaklaşdylar.

Olaryň okaýan ýokary okuw jaýlary barada maglumat berilmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG