Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran Wenesuala barýan nebit daşaýjy gämilere päsgel berilse 'berk jogap' berjegini ABŞ duýdurdy


Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif

Eýran Birleşen Ştatlardan Wenesuela tarap nebit alyp barýan bäş gämisi babatynda Karib deňzinde 'galtamançylyk' etmezligi talap etdi.

Bu gämili ýagdaý ABŞ-nyň ýokary derejeli resmisiniň Eýranyň krizisi başdan geçirýän Wenesuela nebit eltmegi babatynda çärelere seredilýändigini geçen hepdede Reuters agentligine aýtmagynyň yzýany ýüze çykdy.

17-nji maýda BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterrese ýollan hatynda Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif ABŞ duýduryş berip, "Eýranyň Wenesuela nebit eltmegine goşulyşmak üçin Karib deňzine goşun ibermekden saklanmaga çagyrdy.

ABŞ-nyň birtaraplaýyn girizen sanksiýalary Eýranyň we Wenesuelanyň nebit hem-de beýleki pudaklaryna zarba urup, Eýrany nagt puldan mahrum etdi we Wenesuelanyň dolandyryş krizisini başdan geçirýän ykdysadyýetine basyş etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Wenesuela boýunça geňeşçisi Wenesuelanyň ejir çekýän energiýa pudagyny goldamak üçin Eýran bilen altyn berip, hasaplaşýandygyny geçen hepdede çak etdi. Eýranyň bäş gämisiniň alyp barýan nebitiniň bahasy azyndan $45.5 milliona barabar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG