Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp-Baýden çekişmesi: Başdan soňa şahsy hüjüm, gyzyşan gürrüň


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen demokratik partiýadan prezidentlige dalaşgär Jo Baýden 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň ilkinji çekişmesine gatnaşýar.

29-njy sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen demokratik partiýadan prezidentlige dalaşgär Jo Baýden özleriniň ilkinji telewizion çekişmesinde çekeleşdiler. At dakyşmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutlyk bulam-bujar çekişme iki dalaşgäriň biri-birinden düýpgöter tapawutlanýan özboluşlylygyny açyk görkezdi.

Çekişme koronawirus pandemiýasy, Ýokary kazyýete kandidat hödürlenmegi, kanun we tertip-düzgün, jyns gatnaşyklary we gaýry temalary öz içine aldy. Tramp Baýdene gazaply hüjüm etdi, öňki wise-prezident ýiti garşylyk görkezdi.

Iki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlekisi hem gepledi. Baýden Trampy ýalançy, masgarabaz, “Putiniň güjügi” atlandyrdy we çekeleşigiň barşynda birden “Sem bolarmyň, adam?” diýip hem dilinden sypdyryp goýberdi.

Öz gezeginde Tramp “radikal çep” Baýdeni “barmagynda pyrlaýar” diýdi, hem-de onuň saglyk hünärmenleriniň maslahatlaryny berjaý edip, koronawirusyň öňüni almak üçin maska geýmekdäki tutanýerliligini nyşana aldy. Tramp Baýdeniň ogly Hanteriň Ukrainada işleýän wagty kakasynyň tanyşlaryndan ýerliksiz peýda görendigini aýtdy.

“Fox News” kanalynyň moderatory Kris Wallas Trampyň söz kesişinden ýadap, oňa düzgünleri berjaý etmegi öwüt berdi.

Çekeleşik Ohaýo ştatynyň Kliwlend şäherindäki bir uniwersitetiň auditoriýasynda, koronawirus çäklendirmeleri sebäpli 100-den az adamdan ybarat mähelläniň öňünde boldy.

XS
SM
MD
LG