Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kosowanyň esasy oppozisiýa partiýasy Mejlis ses berişliginde ýeňiş gazandy


Ses berişlik nokady, Pristina, Kosowo, 14-nji fewral, 2021.
Ses berişlik nokady, Pristina, Kosowo, 14-nji fewral, 2021.

Saýlaw işgärleri Kosowanyň sowuk howa, koronawirus gorkusy we ykdysady aladalary sebäpli geçirilen irki ses berişlikde esasy oppozisiýa partiýasynyň aç-açan ýeňiş gazanandygyny aýtdy.

Resmiler 14-nji fewralda geçirilen saýlawlarda sesleriň 98%-tiniň sanalmagy bilen, "Wetewendosje" partiýasynyň 48% ses toplap, 17% ses alan Kosowanyň merkezi sagçy Demokratik partiýasyndan has öňe geçendigini mälim etdiler.

Konserwatiw dolandyryş partiýasy "Kosowanyň Demokratik Bileleşigi" 13% ses alyp, iň yzky orunda barýar.

Irki netijeler ýeňiji partiýanyň öňde barýandygyny görkezenden soň premýer-ministr bolmagyna garaşylýan "Wetewendosje" partiýasynyň lideri Albin Kurti ses berişligiň öz partiýasyna täze başlangyç üçin mümkinçilik döredendigini aýtdy.

"Öňümizde köp iş bar, sebäbi ýurt köp krizis bilen ýüzbe-ýüz bolýar" diýip Kurti aýtdy.

Şeýle-de bolsa, netijeler Kurtiniň 120 orunlyk mejlisde özbaşdak Ministrler kabinetini döretmek üçin zerur 61 orny alyp bilmejekdigini, şeýle-de öz garşydaşlary bilen koalision kabinetini döretmäge niýetiniň ýokdugyny görkezýär.

COVID-19 pandemiýasy ýüze çykmazdan ozal, Kosowanyň ykdysadyýeti ýokary işsizlik bilen göreşýär. Guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa esasy meseleler bolup galýar.

Ýurtda koronawirus keseliniň 64 000 töweregi ýagdaýy hasaba alyndy we 1500-den gowrak adam ýogaldy.

XS
SM
MD
LG