Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen delegasiýasy Hytaýa sapar edýär


Türkmen tarapy Hytaýa satýan gazynyň nyrhyny, alýan girdejilerini we bergi-borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Samandepe gaz sebiti (arhiw suraty)

Türkmenistanyň delegasiýasy 9-12-nji maý aralygynda Hytaýa iş saparyny amala aşyrýar.

TDH-nyň maglumatyna görä, Sian şäherine amal edilýän üç günlük saparyň dowamynda topar iki ýurduň arasyndaky alnyp barylýan hyzmatdaşlyk meselelerini maslahat eder, şeýle-de “Merkezi Aziýa – Hytaý” döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisine gatnaşar.

9-njy maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen baş diplomaty Raşid Meredow Hytaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçiripdi.

Türkmen mediasynda nebit-gaz ulgamynyň ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygy bellenilýär.

Türkmen prezidentiniň golaýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä, Türkmenistan Hytaýdan 8 milliard dollardan gowrak karz aldy.

Emma hytaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň möçberi baradaky sanlary çap etse-de, türkmen tarapy satýan gazynyň nyrhyny, alýan girdejilerini we bergi-borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar.

Daşary ýurt karzlaryna gurlan desgalaryň doly taslama kuwwatynda işlemezligi bilen, hökümet tankytçylary Aşgabadyň bergä batandygyny öňe sürýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG