Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýäde Türkiýäniň aýallara garşy zulumyň öňüni almak konwensiýasyndan çykmagyna garşy protestler geçirilýär


Aktiwistler Türkiýäniň Stambul konwensiýasyndan çykmagyna garşy protest geçirýärler. Stambul. Mart, 2021 ý.

11-nji maýda dünýäniň dürli döwletlerinde Türkiýäniň aýal-gyzlara garşy zulumyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek baradaky Stambul Konwensiýasyndan çykmak kararyna garşy nägilelikli protestler geçirilýär.

Amnesty International guramasynyň beýanatyna görä, protest çäreleri adam hukuklary, hususanda aýal-gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem onlaýn älemde, hem-de köçelerde geçiriler. Bu Stambul Konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gabat geçirilýär.

“Muňa gol goýulmagyndan ylaýyk 10 ýyl soňra, bu gün aýal-gyzlar bir ses bolup, türk resmilerinden millionlarça aýal-gyzyň howpsuzlygyna, hat-da janynyna hem wehim abandyryp biljek kararyndan yza dönmegini talap edýärler” diýip, Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kallamard beýanatda belledi.

Kallamard 20-njy martda türk prezidenti Rejep Taýyp Erdoganyň Türkiýäniň Stambul Konwensiýasyny ratifirlemek kararyny ýatyrmagyndan soň, Türkiýedäki we dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin jebislenendiklerini aýtdy.

Amnesty International guramasy 11-nji maýda Türkiýäniň ençeme döwletindäki, şol sanda Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky we Belgiýadaky ilçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG