Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

G7-niň maliýe ministrleri Londonda global korporatiw salgyt ylalaşygyny maslahatlaşar


Angliýanyň maliýe ministri Rişi Sunak duşuşygyň öňüsyrasynda ministrleriň “anyk netijelere” geljekdigine “gaty umytlydygyny” aýtdy.

Uly ýedilik toparynyň (G7) maliýe ministrleri 4-nji iýunda Londonda duşuşyp, iň az global korporasiýa salgyt planlary baradaky gepleşiklere başlar.

Ministrleriň COVID-19 çäklendirmeleri gowşadylaly bäri geçirilýän ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşygyna Angliýanyň maliýe ministri Rişi Sunak beýemçilik eder.

Angliýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň we ABŞ-nyň maliýe ýolbaşçylary Google, Facebook we Amazon ýaly ägirt uly korporasiýalardan has köp salgyt almak boýunça ylalaşyk gazanmaga çalyşýar.

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden şu wagta çenli Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlaryň giň goldawyna eýe bolup, iň az korporatiw salgydyň mukdarynyň 15% edilmegine çagyrdy.

Minimum salgydy goldaýan ýurtlar bu çäräniň iri korporasiýalara iň pes salgyt teklip edýän ýurtlaryň arasynda döreýän bäsdeşligiň soňuna çykmak üçin zerurdygyny aýdýarlar.

Olaryň pikiriçe, 15% global minimum hökümetleriň COVID-19 kömek çärelerine trillionlarça dollar sarp eden döwründe “korporatiw salgyt derejeleri boýunça iň pes töleg ugrundaky ýaryşy” bes eder.

Sunak duşuşygyň öňüsyrasynda ministrleriň “anyk netijelere” geljekdigine “gaty umytlydygyny” aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG