Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak kazyýeti 'oppozisiýa bilen bagly' bäş adama iş kesdi


Gazak polisiýasynyň ofiserleri

Gazagystanyň demirgazygyndaky Pawlodar şäherindäki kazyýet oppozisiýa garşy görülýän basyp ýatyryş çäreleriniň çäginde bäş aktiwiste gadagan edilen “Köçe” partiýasy we Gazagystanyň Demokratik Saýlawy (DVK) hereketi bilen baglanyşyklary üçin şertli iş kesdi.

Kazyýet 4-nji iýunda Nurgul Kaluwa garşy 18 aýlyk "azatlyk çäklendirmesi" hökümini çykarsa, beýleki dört aýyplanýan - Daryn Hasenow, Kaliaskar Amirenow, Zanat Žamaliýew we Maksut Appasow dagy hersi bir ýyllyk azatlyk çäklendirmesini aldy.

Merkezi Aziýa ýurdundaky hukuk guramalary bu bäş adamy syýasy tussag hökmünde ykrar etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG