Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýden Ukraina üçin täze 800 million dollarlyk harby kömek yglan etdi


ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden Birleşen Ştatlaryň Ukraina, rus güýçleriniň Donbas sebitindäki hüjümlerinden goranmagyna kömek etmek üçin, ýene 800 million dollar harby goldaw iberjekdigini aýtdy.

Baýden bu ýaraglaryň, sebitdäki rus basybalyjylygyna garşy göreşýän batyr ukrain güýçlerine we parahat ilata goldaw bermek üçin, “azatlygy goramagyň öň hatarlaryna göni” iberiljekdigini aýtdy.

Kömek bukjasyna artilleriýa, howitserler we pilotsyz uçarlar ýaly agyr ýaraglar girýär we olar şu aýyň başynda tassyklanan 800 million dollarlyk kömegiň üstüni ýetirýär.

Şeýle-de, Birleşen Ştatlar ukrain güýçleri bilen öz wagtynda aňtaw habarlaryny alyşmagy dowam etdirer we dünýäniň beýleki ýerlerindäki ýaranlaryndan we hyzmatdaşlaryndan ýarag iberilmegine ýardam eder.

Şeýle-de Baýden ABŞ-nyň Ukraina ýurduň ykdysadyýetini durnuklaşdyrmak üçin berjek göni ykdysady kömeginiň 500 million dollar boljakdygyny yglan etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG