Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Germaniýa gelýän ukrain bosgunlarynyň sany azalýar


Russiýanyň 24-nji fewralda Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşundan bäri, Germaniýada 700 müňe golaý ukrain bosguny hasaba alyndy.

Ukrainadaky uruşdan gaçyp, Germaniýa aşýan bosgunlaryň sany azalyp, häzir bu görkeziji günde 2 müň adama golaýlaýar. Bu barada 14-nji maýda Germaniýanyň içeri işler ministri Nansi Faeser mälim etdi.

Mundan öň, Russiýanyň Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň ilkinji hepdelerinde Germaniýa günde gelýän ukrain bosgunlarynyň sany 15 müňe ýetýärdi.

German içeri işler ministri ýurda gelen bosgunlaryň uly böleginiň yzyna, Ukraina dolanjakdygyny aýtdy. Emma ol ýerli iş şertlerine ornaşmagy başaranlara ýurtda galmaga mümkinçilik boljakdygyny hem sözüne goşdy.

German neşirleriniň 14-nji maýda beren maglumatyna görä, Russiýanyň 24-nji fewralda Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşundan bäri, Germaniýada 700 müňe golaý ukrain bosguny hasaba alyndy. Ukrain bosgunlarynyň 40% töweregi çagalar, 80%-i hem aýal-gyzlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG