Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda ýörite gulluklaryň 11 işgäri heläk boldy


Pakistanda söweşijiler bilen atyşykda ýörite gulluklaryň bärsinden 11 işgäri heläk boldy. Olar ekstremistleriň gurnan gabawyna düşdüler.

Atyşyk Owganystan bilen serhede ýakyn Haýber-Pahtunhwa etrabynda boldy, bu ýerde “Al-Kaýdanyň” aktiwistleri we talybanlar hereket edýär.

Soňky iki ýylda bu ýerde söweşijilere garşy birnäçe operasiýa geçirildi.
XS
SM
MD
LG