Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sözçi: Kaddafi özgerişliklere açyk, ýöne lideriň ykbalyny liwiýalylar çözmeli


Muammar Kaddafiniň sözçüsi Kaddafi Liwiýada saýlawlaryň geçirilmegine we ýurduň syýasy sistemasynyň reforma edilmegi baradaky pikire açyk, ýöne ol Kaddafiniň ýurt baştutanlygyndan gidip-gitmezligini liwiýa halky çözmeli diýýär diýdi.

Sözçi Mussa Ibrahim Liwiýa daşardan goýulýan şertleri kabul etmez diýdi. Günbatar ýurtlary Kaddafini häkimiýetden çekilmäge çagyrypdylar.

Emma sözçi ýurduň gündogaryndan ýaragly pitne bilen ýüzbe-ýüz bolan Kaddafi režiminiň indi has köp demokratiýanyň, açyklygyň, metbugat azatlygynyň we korrupsiýa garşy kanunlaryň bolmagyna niýetlenen teklipleri ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG