Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaponiýada deňziň düýbi 24 metr ornuny üýtgedipdir


Ýaponiýada geçen aý bolan ýykgynçylykly ýer yranma netijesinde, bu heläkçiligiň episentiriniň golaýyndaky deňziň düýbi 24 metr ornuny üýtgedipdir.

9 bala deň bolan bu ýer yranma häzire çenli hasaba alnan iň güýçli ýer titremeleriň biri hökmünde häsiýetlendirilýär.

Deňziň düýbünäki ýer süýşmesi hem Ýaponiýda öňki hasaba alynan görkezijilerden dört esse ýokarydyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG