Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Timoşenko garşy ýene-de bir jenaýat işi gozgaldy


Ukrainanyň ozalky premýer-ministri Ýuliýa Timoşenko garşy ýene-de bir jenaýat işi gozgaldy.

Ukrainanyň Baş prokurorynyň birinji orunbasary Renat Kuzminiň aýtmagyna görä, Timoşenko 2009-njy ýylda Orsýet bilen gaz ylalaşygyna gol goýlan wagty öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlykda aýyplanylýar.

Kuzmin Timoşenko bilen Orsýetiň premýer-ministri Wladimir Putiniň 2009-njy ýylyň ýanwarynda baglanyşan ylalalaşygyna salgylandy.

2010-njy fewralynda Timoşenko premýer-ministr wezipesinden gideninden soň, döwlet serişdelerini hyýanatçylykly peýdalanandygy baradaky aýyplamalar boýunça oňa garşy iki sany aýry derňew işi hem açylypdy.

Timoşenkonyň özi bu aýyplamalary iňkär edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG