Sepleriň elýeterliligi

Siriýada protestçilere garşy ýaraglardan ot açyldy


Siriýada howpsuzlyk güýçleri Damask uniwersitetiniň töweregindäki protestçileri dargatmak üçin ýaraglardan ot açanlarynda bir studentiň öldürlendigini siriýaly aktiwist habar berýär.

Siriýada žurnalistlere garşy girizilen çäklendirmeler sebäpli, bu habaryň takyklygyny anyklamak başartmady.

Hukuk goraýjy guramalaryň berýän maglumatyna görä, Siriýada 18-nji martda protestler başlanany bäri 170 töweregi demonstrant öldürilipdir.
XS
SM
MD
LG