Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanyň "Gara Ýanwary"

Mundan 25 ýyl ozal sowet goşunlary Sowet soýuzyny saklap galmak ugrunda edilen tagallalaryň çäginde Azerbaýjanda 200 töweregi adamy öldürdiler. Şol wakalarda müňlerçe adam tussag edildi. Emma basyşlar garaşsyzlyk ugrundaky hereketleri diňe tijendirdirdi. Netijede gürrüňi gidýän wakalardan bir ýyl soň Azerbaýjan garaşsyz bir döwlet boldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG