Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Inženerler 30 ýyldan soň Çernobyla dolandylar

26-njy aprelde Çernobylyň ýadro elektrostansiýasynda partlamanyň bolanyna 30 ýyl dolýar. Çernobylyň üç inženeri bu senäni bellemek üçin özleriniň ozalky iş ýerine dolandylar. AÝ/AR-nyň žurnalistleri olar bilen bilelikde bardylar. Arkadiý Uskow we Oleksiý Breusa üçin bu sapar birinji däl, Oleksandr Çeranow soňky gezek Çernobyl ýadro elektrostansiýasynyň içinde 1986-njy ýylyň 26-njy aprelinde durupdy, hut şol pursatda reaktoryň dördünji blogy partlap, dünýäde graždan ýadro obýektleriniň iň erbet betbagtçylygy emele gelipdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG