Sepleriň elýeterliligi

Russiýadaky "bandit mazarlyklary"

Ýekaterinburg şäherinde, bandaçylaryň mazar daşlarynda kaşaňlygy, içgini we iýmiti suratlandyrmak däbe öwrüldi. Azatlyk Radiosy Russiýanyň iň reňkli mazarlyklarynyň käbirlerine gezim etdi.
Köpräk görkez

Ýekaterinburgyň demirgazygyndaky bu mazar daşynda göwher daşy bilen bezelen “Uralmaş” toparynyň bir agzasy şekillendirlipdir.
1

Ýekaterinburgyň demirgazygyndaky bu mazar daşynda göwher daşy bilen bezelen “Uralmaş” toparynyň bir agzasy şekillendirlipdir.

1990-njy ýyllaryň başynda bir çaknyşykda öldürilen “Uralmaş” toparynyň iki agzasy.
2

1990-njy ýyllaryň başynda bir çaknyşykda öldürilen “Uralmaş” toparynyň iki agzasy.

Mazarlyk Ýekaterinburg şäheriniň bir sebitinde ýerleşip, bu sebit esasan “Uralmaş” toparynyň gol astyndady. Bu topar 1990-njy ýyllarda meşhurlyk gazanan iki banda toparynyň biridi. “Uralmaş” şol bir wagtyň özünde, Ýekaterinburg şäherindäki iň uly zawodyň ady hem bolup durýar.
3

Mazarlyk Ýekaterinburg şäheriniň bir sebitinde ýerleşip, bu sebit esasan “Uralmaş” toparynyň gol astyndady. Bu topar 1990-njy ýyllarda meşhurlyk gazanan iki banda toparynyň biridi. “Uralmaş” şol bir wagtyň özünde, Ýekaterinburg şäherindäki iň uly zawodyň ady hem bolup durýar.

Şäheriň beýleki ýakasynda, Merkezi Mafiýanyň önki meşhur başlygy, elinde “Mercedes” kysymly maşynyň açaryny tutup duran Mihail Kuçin.
4

Şäheriň beýleki ýakasynda, Merkezi Mafiýanyň önki meşhur başlygy, elinde “Mercedes” kysymly maşynyň açaryny tutup duran Mihail Kuçin.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG