Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Musulmanlar haj zyýaratyna başladylar

Çarşenbe güni on müňlerçe musulman yslamyň mukaddes Mekke şäherinde haj zyýaratyna başlady. Olar Muhammet pygamberiň mundan 14 asyr ozal geçdi diýlip hasaplanýan ýoluny geçýärler. Zyýaratçylar ol ýerde doga okap, dynjyny alyp, penşenbe güni hem Arafat dagyna çykarlar. Şu ýylky haj zyýaratyna 2 milliona golaý adamyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG