Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Jezanyň öň ýanyndaky günä geçiş

Köpçüligiň öňündäki jezanyň ýerine ýetirilýän wagtynda eýranly zenan öz ogluny öldüren adamy ölümden alyp galdy. Pidanyň garyndaşlary dardan asmak jezasyna höküm edilen boýny tanaply duran adamyň aýagynyň aşagyndan diregi ýykmaga çagyryldy, emma pidanyň ejesi diregi ýykmagyň ýerine jeza höküm edilene şarpyk çaldy we ony bagyşlady. Bu waka Eýranyň ýarym resmi ISNA habar agentliginiň suratçysy Araş Hamooşi tarapyndan surata düşürildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG