Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

11-nji Sentýabr ýatlama muzeýi

2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda, Waşingtonda we Pensilwaniýada bolan terror hüjümleriniň ýatlama muzeýi açyldy. Bu hüjümden aman gutulanlar, pida bolanlaryň garyndaşlary, bu betbagtçylygyň göni täsiri ýeten beýleki adamlar şu hepde, 21-nji maýda giň köpçülige açylmazyndan öň, muzeýe ilkinji gezek baryp görerler. Bu muzeý we ýatlama toplumy Nýu-Ýorkda, ozalky Goşa diňiň ýerleşen ýerinde ýerleşip, 11-nji sentýabr hüjümlerine degişli suratlary we wideolary, beýleki zatlary ilkinji gezek jemgyýetçilige hödürleýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG