Sepleriň elýeterliligi

Region görnüşleri #6

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar. Has köp surat üçin arhiwimize - Picture This archive gel.
Köpräk görkez

Täze Zelandiýa, meýletinçiler kenara çykan delfinleri (pilot whales) diri saklamaga çalyşýarlar. 650-den gowrak delfin özüni kenara atdy, olaryň 335 çemesi öldi, 220 kenarda galýar, 100 sanysy 11-nji fewralda yzyna, deňze gitdi. (Reuters/Ross Wearing)
1

Täze Zelandiýa, meýletinçiler kenara çykan delfinleri (pilot whales) diri saklamaga çalyşýarlar. 650-den gowrak delfin özüni kenara atdy, olaryň 335 çemesi öldi, 220 kenarda galýar, 100 sanysy 11-nji fewralda yzyna, deňze gitdi. (Reuters/Ross Wearing)

Ukrain harby gullukçylary front liniýasynda dynç alýarlar. Hökümet elindäki Awdiýiwka. (Reuters/Oleksandr Klymenko)
2

Ukrain harby gullukçylary front liniýasynda dynç alýarlar. Hökümet elindäki Awdiýiwka. (Reuters/Oleksandr Klymenko)

Doňan Fontanka derýasynda tigir sürýän adam.  St. Peterburg, Russiýa. (AFP/Olga Maltseva)
3

Doňan Fontanka derýasynda tigir sürýän adam.  St. Peterburg, Russiýa. (AFP/Olga Maltseva)

Palestin dellegi Ramadan Odwan Rafahdaky dellekhanasynda ot bilen saç düzedýär. Günorta Gaza zolagy. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)
4

Palestin dellegi Ramadan Odwan Rafahdaky dellekhanasynda ot bilen saç düzedýär. Günorta Gaza zolagy. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG