Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azatlyk Radiosyna 60 ýyl

Azatlyk Radiosy 1953-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap Günbatar Germaniýadan Sowet Soýuzyna gepleşikleri efire berip başlady. Dört gün soň, ýagny 4-nji martda Staliniň ölümi barada maglumat berenden soň, radio esli diňleýjini çekmegi başardy. Sowuk urşy döwri Azatlyk Radiosy “Demir penjäniň” aňyrsyndaky diňleýjilere senzurlanmadyk habarlary we maglumatlary ýetirdi. 1995-nji ýyldan bäri, Azatlyk Radiosy Pragadaky edarasyndan erkin metbugatyň gadagan edilen ýa-da söz azatlygy çäklendirilen döwletleriň ilatyna erkin habarlary ýetirýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG