Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Gala" - Saddamyň ozalky türmesinde siriýaly bosgunlaryň durmuşy

Yragyň Kürt awtonom regionynyň demirgazyk sebitinde Akre şäherçesi ýerleşýär. Bu ýer bir wagtlar Saddam Hüseýniň režiminiň eýranly söweş tussaglaryny we syýasy dissidentleri tussaglykda saklamak üçin ulanylýardy.

Yragyň Kürt awtonom regionynyň demirgazyk sebitinde Akre şäherçesi ýerleşýär. Bu ýer bir wagtlar Saddam Hüseýniň režiminiň eýranly söweş tussaglaryny we syýasy dissidentleri tussaglykda saklamak üçin ulanylan köne zyndany bolup, ol häzirki döwürde müňden gowrak siriýaly bosgunyň gaçybatalga ýerine öwrüldi. Yrakdaky “Yslam döwleti” toparynyň söweşijileriniň galasy bu ýerden 50 kilometrden hem uzak bolmadyk ýakynlykda ýerleşýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG