Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Soçiniň Olimpiýa öňündäki soňky taýýarlyklary

7-nji fewralda Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň öň ýanynda, Russiýanyň Soçi şäherindäki olimpiýa desgalarynyň köpüsiniň gurluşygy heniz hem tamamlanmady. Işçiler Olimpiýa oýunlary başlamazdan ozal, gurluşykdan galan zir-zibilleri arassalamaga, kanalizasiýa sistemalaryny berkitmäge we köçeleri bejermäge howlukýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG