Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pars kitabynyň müň ýyllygy

Waşingtondaky Kongres kitaphanasy pars dilindäki edebi däpleriň baý taryhy bilen tanyşmak mümkinçiligini hödürleýär. «Pars kitabynyň müň ýyllygy» diýlip atlandyrylan sergi Eýranyň daşyndaky iň özboluşly pars kolleksiýasy bolmak bilen, onunjy asyra degişli epiki poema «Şanamadan» başlap, Eýranyň, Owganystanyň we Täjigistanyň häzirki zaman romanlaryna çenli öz içine alýar. Baş kurotor Hirad Dinawari Azatlyk radiosyna bu serginiň Günbatar tomaşaçylaryny pars dili edebiýat bilen tanyşdyrmak, pars dilinde gepleýänlere bolsa öz miraslaryna has gowy düşünmäge kömek etmek maksady bilen guralandygyny gürrüň berdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG