Sepleriň elýeterliligi

“Ýurduň ‘iň gowy’ etrabynyň ýollary oýuk-oýuk”


Şu ýylyň ýanwar aýynda Mary welaýatynyň Ýolöten etraby iň gowy etrap diýlip resmi taýdan yglan edildi we 1 million amerikan dollary bilen sylaglandy.

Bu sylagyň berlenine tas sekiz aý bolandygyna garamazdan, häzire çenli bu etrabyň diňe birnäçe köçesinde abatlaýyş işleri geçirildi.

Abatlanan bu köçeleriň hiliniň gowy däldigini, ýagyndan soň köçeleriň oýuk-oýuk bolandygyny ýerli ýaşaýjy aýdýar.

Bu barada Ýolöten etrabynyň ýaşaýjysy, 40 ýaşly öý hojalykçy Tumargül Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG