Sepleriň elýeterliligi

'Arbakiniň' komandirleri Aşgabada bardy


"Arbaki" ýarym resmi ýaragly toparlaryň agzalary.

Owganystanyň Demirgazygynda hereket edýän ýarym resmi ýaragly toparlaryň birnäçe agzasy döwletiň guramaçylygynda ýaňy-ýakynda Türkmenistana sapar etdi.

“Talybana” garşy göreşýän Arbaki diýlip atlandyrylýan şeýle toparlaryň biriniň ýolbaşçysy Allaberen Karýa Türkmenistanda özüne saglygyny bejertmäge mümkinçiligiň döredilendigini Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Şol bir wagtda-da, türkmen wizasyny almak adaty owganystanlylar üçin kyn iş bolmagynda galýar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG