Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Söýgi tuneliniň' arkasyndaky täsin hekaýa

Bu Ukrainada iň köp surata düşürilýän ýerleriň biri. Ukrainanyň Klewan şäherçesiniň içinden geçip gidýän meşhur agaçlar tunelini görmek üçin dünýäniň dürli künjeginden syýahatçylar gelýär. Azatlyk Radiosyndan Amos Çappl (Amos Chapple) bu sebiti aýlandy. Onuň alan maglumatlaryna görä, “Söýgi tuneli” öz gözbaşyny Sowuk urşunyň dartgynlylygyndan we gizlinliginden alyp gaýdýan bolmagy mümkin.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG