Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistan: Pagta meýdanlaryndaky çagalar we ýaşulular

Özbegistanda pagta ýygymy dowam edýän mahaly, özbek resmileri raýatlara ýüzlenip, bu kampaniýa öz goşantlaryny goşmaklary üçin çagyryş etdiler. Ýurtda çaga zähmeti resmi taýdan gadagan hem bolsa, pagta meýdanlarynda ýaş çagalary görmek bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG