Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saýgak keýikleriň ölen obasy

Gazagystanyň Kabyrga obasynda häzirki wagtda öý haýwanlary ölýär.

Gazagystanda öli saýgak keýikleriň tapylan sebitiniň golaýynda ýerleşýän Kostanaý regionynyň Kabyrga obasynda häzirki wagtda öý haýwanlary ölýär. Gazagystanyň 2-nji iýunda beren resmi maglumatlaryna görä, ýurtda 132 müň saýgak keýigi öldüpdir. Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugynyň habarçylary Kostanaý regionynyň Kabyrga obasynyň golaýynda bäş saýgak keýigiň jaýlanmadyk jesedini we başga bir sanysynyň hem çüýrän jesedini tapdylar. Gürrüňi edilýän sebitde saýgak keýikleriniň ölümi bilen baglanyşykly wakanyň bolandygy resmi taýdan tassyklansa-da, oba-hojalyk ministrligi Azatlyk Radiosyna bu barada kommentariý bermekden saklandy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG