Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenabadyň köçeleriniň biri.
Türkmenistanda alnyp barylýan gurluşyklara sarp edilýän çykdajylar barada türkmen metbugatynda habar berilmeýär.

Emma ýakynda türk mediasynda çykan maglumatlarda Türkiýäniň kärhanalarynyň Aşgabatda guruljak we umumy bahasy 994,5 million amerikan dollaryna barabar boljak 12 köçäniň gurluşygyny öz üstüne alandygy barada habar berildi.

Eýsem, bu sanlar näderejede hakykata gabat gelýär?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, Türkmenistanyň oba-hojalyk ministriniň öňki orunbasary we häzirki wagt Şwesiýada ýaşaýan türkmen biznesmeni Saparmyrat Yklymow bilen söhbetdeş boldy.

Türkmenistanly graždan aktiwisti, "Agzybirlik" halk hereketiniň esaslandyryjysy N.Nurmämmedow
10-njy dekabr - Adam hukuklarynyň halkara günidir. Bu sene dünýäniň köp ýurtlarynda bellendi.

Ermenistanda oppozision toparlar paýtagt Ýerewanda ýöriş geçirmek arkaly adam hukuklary meselesine ünsi çekdiler. Pakistanda häkimiýetler raýatlary howpsuzlygy, parahatçylygy we abadançylygy güýçlendirmek boýunça geçirilýän çärelere gatnaşmak arkaly bu senäni bellemäge çagyrdyrlar. Gazagystanda we Gyrgyzystanda resmi we jemgyýetçilik derejede çäreler geçirildi.

Bu sene Türkmenistanda bellendimi?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG