Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Atamyradyň köçeleri
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:48 0:00
Mälim bolşy ýaly 15-nji dekabrda Türkmenistanyň parlamentine deputat saýlawlary geçiriler. Oňa ýurduň dürli saýlaw okruglaryndan jemi 283 kandidat dalaş edýär.

Bu saýlawlara Lebap welaýatynyň Atamyrat saýlaw okrugyndan üç kandidat, ýagny Annakuliýewa Jeren Ýagmyrowna, Möminow Döwletgeldi Izbasarowiç we Möwlamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç dalaş edýär.

Eýsem, Atamyrat etrabynyň ilaty gürrüňi edilýän dalaşgärler barada näme bilýärler? Etrapda deputatlar tarapyndan çözülip biljek ilatyň nähili aladalary bar?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, ýakynda Atamyrat etrabyna aýlanyp gelen habarçysy Umyt Jumaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Tükmenistanly bir maýyp
Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy I-nji topar maýyplyk boýunça gözünden ejir çekýän Kadyrow Amanberdi soňky döwürlerde maýyplaryň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak üçin döwlet tarapyndan berilýän goldaw pullarynyň artandygyny, emma munuň heniz hem käbir dermanlary almaga ýetmeýändigini aýdýar.

Jebel şäheriniň ýaşaýjysy 71 ýaşly Amanberdi aga bilen habarçymyz Soltan Açilowa söhbetdeş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG