Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň baýdagy
Tutuş dünýä täze - 2014-nji ýyly garşy aldy. Geçen 2013-nji ýyl syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik wakalaryna baý geçdi.

Eýsem, geçen ýyl Türkmenistanyň durmuşynda nähili roly oýnady, ýurtda nähili özgerişlikler bolup geçdi? Azatlyk Radiosy özüniň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolup, bu mesele dogrusynda syn mazmunly ýörite gepleşik taýýarlady.

Täze Ýyl pelsepesi

Täze Ýyl dabaralary
Täze ýylda birek-biregi gutlamak, bilelikde süýjüden-süýji arzuw etmek däbi bar.

Türkmende "Geçen gyşyň sowugy ýok, umytly guş Käbä ýetermiş" diýen bir söz bar. Azatlyk Radiosy şu pikir-pelsepeler bilen dünýäniň dürli ýurtlarynda Täze ýyl saçagyny ýazan türkmenleriň birnäçesi bilen söhbetdeş boldy.

Täze ýyla bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG