Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmen ýazyjysy Kaýum Taňrygulyýew
Türkmen edebiýatynyň klassigi Kaýum Taňrygulyýew 82 ýaşynda aradan çykdy.

Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çagalykdan tanyş eserleriň awtory Kaýum Taňrygulyýew türkmen okyjylaryna nähili miras galdyrdy? Onuň döredijiliginiň soňky ýyllary nähili boldy?

Azatlyk Radiosy türkmen ýazyjysy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Amyderýa
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow duşenbe güni geçiren iş maslahatynda ýene bir gezek suwy tygşytly ulanmak meselesini gozgady. Emma Türkmenistanda suwy bisarpa ulanmagyň, ýerleriň şorladylmagynyň uzak taryhy we bir topar düýpli sebäbi bar.

Azatlyk Radiosyndan Ýowşan Annagurban bu meseleler barada Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni, ozalky ýolbaşçy işgär Akmuhammet Baýhanow bilen söhbetdeş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG