Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň Lebap welaýaty
Türkmenistanyň paýtagtynda transport infrastrukturasyna degişli käbir geljekki planlar mälim edildi. Resmi maglumatlara görä, prezident G.Berdimuhamedow Aşgabatda gurluşyklaryň gidişi bilen tanyşypdyr we metro gurmak boýunça meseläni öwrenmegi tabşyrypdyr. Ýurduň beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary üçin ýol we transport infrastrukturasyna degişli nähili mümkinçilikler döredilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Umyt Jumaýew Lebapdaky ýagdaý barada habar berýär.
Owganystanly türkmen ahunlary Maryda Soltan Sanjaryň mawzoleýine hem zyýarat etdiler.
Golaýda Owganystanyň demigazygynda ýaşaýan türkmen ahunlarynyň alty sanysy Türkmenistanda saparda bolup, ata watana syýahat etdiler. Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady şol dindarlaryň biri Abdylhaý Hamydy bilen bu sapar barada söhbetdeş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG