Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň döwlet taksileri.
Mundan ençeme ýyl ozal, hökümet 300 töweregi taksi motor satyn alyp, olary Aşgabatda ulanyşyga goýdy. Aradan ençeme ýyl geçdi, emma şol taksilerden ep-esli böleginiň henizem boş durandygy aýdylýar.

Transport ministrliginiň öňki işgäri we graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmet Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda munuň sebäpleri we bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada doly gürrüň berýär.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:51 0:00
Ýükle
Aşgabadyň otly menzili.
Türkmenistanda otly biletini tapmak mydamada kyn, emma gürrüňi edilýän bilet “VIP” wagonlara niýetlenen bolsa bu hasam kyn. Şol kynçylyklar ýaz aýlarynda hasam artýar.

Aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew mundan iki gün ozal Aşgabatdan Balkana şol “VIP” wagonlarda sapar etdi. Ol bu bileti nähili alandygyny we şeýle biletleri nähili alyp bolýandygy barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG