Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Saýlanan eserleri».

Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýene bir kitaby, «Saýlanan eserleriniň» 7-nji tomy çapdan çykdy.

Türkmen metbugaty bu kitabyň rus we türkmen dillerinde okyjylara ýetirilendigini, iňlisçe terjimesiniň hem taýýarlanylýandygyny habar berýär.

Täze kitapda ýurt baştutanynyň 2013-nji ýylda eden programmalaýyn çykyşlarynyň we sözlän sözleriniň, beren interwýularynyň, ýüzlenmeleriniň we gutlaglarynyň ýerleşdirilendigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosy prezident Berdimuhamedowyň kitaplarynyň il içinde garşylanyşy bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:46 0:00
Ýükle

Aşgabatda kompozitor Nury Halmämmedowa dikilen ýadygärlik.

Türkmenistanda sowet ýyllarynda Weli Muhadow, Daňatar Öwezow, Nury Halmämmedow, Çary Nurymow ýaly bütin sowet giňişliginde ykrar edilen kompozitorlar ösüp ýetişdi, olaryň döreden sazlary bütinsoýuz saz muşdaklaryna ýetirildi.

Eýsem türkmen professional saz sungaty soňky iki onýyllykda nähili ýagdaýa düşdi?

Azatlyk Radiosy bu barada türkmen we dünýä saz medeniýeti bilen ýakyndan gyzyklanýan ýazyjy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:45 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG