Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Daşoguz welaýaty
Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Azatlyk Raidosy bilen söhbetdeşliginde suw ýetmezçiligi zerarly şu ýyl hasyla garaşmaýandygyny gürrüň berdi.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabyndan öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran daýhan zenan bilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa söhbetdeş boldy.
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:08 0:00
Ýükle
Türkmenistanyň milli puly manat.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, Garaşsyzlyk etrabyndaky çagalar bagynyň birinde zähmet çekýän işgärlerden “ortalyk” diýip atlandyrylyp, aýlyk haklaryndan her aý 5-8 manat aralygynda pul saklanyp galynýar. Maglumatda bu puluň döwlet çärelerinde zerur bolan baýdak, şar ýaly serişdeleri almak üçindigi aýdylýar.

Bu barada Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabyndaky döwlet edaralarynyň birinde işleýän we adynyň efirde tutulmazlygyny soran zenan bilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Umyt Jumaýewiň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:24 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG