Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Lebap welaýaty

Şu günki Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinde köp görkezilýän zatlaryň biri köpçülikleýin çärelerdir. Käbir maglumatlara görä, bu çäreleriň ýazgy edilmegine ýerlerde ýörite taýýarlyklar hem görülýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew Lebapdaky ýagdaý barada gürrüň berýär.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00
Ýükle

Türkmenistanyň döwlet telewideniýesiniň kanallary

Aýdym-sazly we beýleki tomaşaly gepleşikler adatça köpçülik tarapyndan isleg bilen kabul edilýär. Türkmen telewideniýesinde we radio gepleşiklerinde ilata tomaşa etmek üçin näme hödürlenýär? Türkmen tomaşaçylary nämä höwes bildirýärler?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:11 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG