Sepleriň elýeterliligi

Ýetginjekler we göwrelilik


Göwreli bir aýal

Göwreli bir aýal

Kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň göwreliligine näme sebäp bolýar, şeýle-de munuň nähili netijeleri bar?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG