Şenbe, Oktýabr 25, 2014 Aşgabat wagty 20:17
  • Yrakdaky YD jeňçileri, Mosul

    YD Merkezi Aziýa howp salýarmy?

    "Yslam döwleti" toparyndan abanýan howp baradaky habarlar köp ýerlerde çap edilýär. Merkezi Aziýa gezek gelende bolsa, depregiň sesi has hem gaty. Elbetde, ol deprek sesi regionyň özünde däl, esasan Orsýetden gelýär.

  • Jon Kerri, ABŞ-nyň döwlet sekretary

    Obama türkmenistanlylary gutlaýar

    Prezident Obamanyň we amerikan halkynyň adyndan türkmen halkyny ýurt garaşsyzlygynyň 23 ýyllygy bilen gutlaýaryn diýip, ABŞ-nyň döwlet sekretary Jon Kerriniň metbugat üçin beýanatynda aýdylýar.


Azatlyk TW

Wideo Şowhunyň arkasyndaky sahna

Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramyna soňky taýýarlyk-türgenleşikleri geçirilýär.Fotosergiler

Fotosergi Türkmen görnüşleri #43

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.

Fotosergi Aşgabat: Dükanlar ýapyldy

Parahat 1-2-3-4 mikroraýonlarynda 100-den hem köp dükan ýapyldy.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 24.10.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
24.10.2014
Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde Jamiat Ulema-e-Islam Fazl atly dini partiýanyň wekilleri öz liderini öldürmek synanyşygyna garşy protest geçirdiler; Orsýetiň Ýewropa Bileleşiginiň oba-hojalyk önümlerine girizen gadagançylyklary Täjigistanda duýulyp başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 24

Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde Jamiat Ulema-e-Islam Fazl atly dini partiýanyň wekilleri öz liderini öldürmek synanyşygyna garşy protest geçirdiler; Orsýetiň Ýewropa Bileleşiginiň oba-hojalyk önümlerine girizen gadagançylyklary Täjigistanda duýulyp başlandy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 23

Şu gün: Pakistanyň günorta-günbataryndaky Balujystan sebitinde ýaragly adamlaryň bir topary şaýy musulmanlarynyň jemgyýetinden sekiz adamy öldürdi; Gazagystanyň paýtagty Astanada EXPO-2017-ä görülýän taýýarlyklar boýunça halkara forum geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 22

Şu gün: Täjigistanda "Aziýa-plus" atly meşhur web-saýt petiklendi; Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynynyň daşynda ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 21

Şu gün: Orsýetiň Wolgograd şäherinde adam heläkçilikli bomba partlamasynyň birinji ýyl dönümini bellediler; Gyrgyzystanda ýedi aktiwist elektrik togy üçin tölegleriň galdyrylmagyna protest bildirip, dört gün bäri açlyk çekýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 20

Moskwada Federal derňew komiteti oppozision lider Boris Nemtsowy sorag edýär; Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkegiň resmileri täze biometriki pasportlar üçin raýatlar barada maglumat toplap başladylar we beýleki täzelikler.

Радио Азатлык на русском

Fotosergi Эрдоган: грузы для защитников Кобани попали к ИГ

Президент Турции считает, что операция по оказанию помощи курдам Кобани осуществлялась неправильно

В Крыму затеяли перепись населения

По словам российского президента Владимира Путина, сбор информации будет неформальным, но его результаты нужны для «развития полуострова»Aşgabat ebolany 'äsgermeýär'

Iň soňky teswir (jemi 1)

Dr. Berdimuhamedow : Elbetde asgermez, gus dumowy diyen kesel yuze cykanda Dr. Berdimuhamedow dalmidi, Niyazowun onune ... Dowamy

"Gelinime türkmen raýatlygy berilmeýär"

Iň soňky teswir (jemi 1)

Palvan: Gara zahmeti bilen corek puly gazanyan dayhan gelinlerin elinden barja gazanjyny hem almak ... Dowamy

Ýaşulular maslahaty näçä durýar?

Iň soňky teswir (jemi 5)

demokrat: bu maslahat Reklama Dowamy

"Zenan tussaglara köp üns beriläýsedi"

Iň soňky teswir (jemi 7)

Meret: Ajdar bilen atsyza. Tajigozel dayza bu meselani gozgap,orta cykyp bilipdir.sular yaly meseleleri gozgamaga ... Dowamy

HÄZIR EFIRE GIDIP DUR

Hepdäniň jemi


Indikiler:

20:30 - 21:00
Hepdäniň jemi
21:00 - 21:06
Täzelikler
21:06 - 21:30
Hepdäniň jemi

HABARLAŞYŇ