Penşenbe, Oktýabr 23, 2014 Aşgabat wagty 18:44
  • Sürüjilik şahadatnamalary

    Mary: Şahadatnama sergezdanlygy

    Mary welaýatynyň iň çetdäki Tagtabazar we Serhedabat etraplarynyň ýaşaýjylary sürüjilik şahadatnamasyny almak üçin ýylyň-ýylyna şol bir problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler.

  • Harper “Kanada gorkuzylyp bilinmez” diýdi

    Kanadanyň parlament binasynda bolan ok atyşykdan soň, ýurduň premýer-ministri Stefen Harper (Stephen Harper) “Kanada gorkuzylyp bilinmez” we terrorizme garşy göreşer diýdi.


Azatlyk TW

Wideo Priwatizasiýa nobatlary

Aşgabatda jaýlaryny hususylaşdyrmak üçin resminama tabşyrjaklaryň uly nobatlary döredi.Fotosergiler

Fotosergi Aşgabat: Dükanlar ýapyldy

Parahat 1-2-3-4 mikroraýonlarynda 100-den hem köp dükan ýapyldy.

Fotosergi Uzaga çeken ýol

Garaşsyzlyk etrabyna barýan ýoluň gurluşygy bir ýyl bäri dowam edýär.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar - 22.10.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
22.10.2014
Şu gün: Täjigistanda "Aziýa-plus" atly meşhur web-saýt petiklendi; Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynynyň daşynda ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 22

Şu gün: Täjigistanda "Aziýa-plus" atly meşhur web-saýt petiklendi; Gürjüstanda protestçiler Tblisiniň şäher häkimliginiň binasynynyň daşynda ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 21

Şu gün: Orsýetiň Wolgograd şäherinde adam heläkçilikli bomba partlamasynyň birinji ýyl dönümini bellediler; Gyrgyzystanda ýedi aktiwist elektrik togy üçin tölegleriň galdyrylmagyna protest bildirip, dört gün bäri açlyk çekýärler we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 20

Moskwada Federal derňew komiteti oppozision lider Boris Nemtsowy sorag edýär; Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkegiň resmileri täze biometriki pasportlar üçin raýatlar barada maglumat toplap başladylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Oktýabr, 17

Şu gün: Özbegistanda Daşkendiň benzin stansiýalarynda ulaglaryň uly nobatlary döredi; Türkmenabatda prezidentiň saparynyň öňüsyrasy jemgyýetçilik transportynyň gatnawynda bökdençlikler döredi we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Oktýabr, 16

Şu gün: Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Belgrada bardy; Kabulda aktiwistler prezident Aşraf Ganä çagyryş edip, korrupsiýa dahyly bolan resmilere garşy göreşmäge çagyrdylar we günüň beýleki täzelikleri.

Радио Азатлык на русском

В Крыму затеяли перепись населения

По словам российского президента Владимира Путина, сбор информации будет неформальным, но его результаты нужны для «развития полуострова»

Fotosergi «Я держал в руках нос Ленина»

На постамент, где стоял самый большой в Украине Ленин, поставили крест, а обломки статуи выставили на аукцион.Türkiýedäki bikanun migrantlara çykalga

Iň soňky teswir (jemi 7)

Merjen: Bu çykalga köne pasportlylaram girenok ,köne pasport bılen hıç iş yapyp bolmayar. Taze ... Dowamy

Dollar ugrundaky nobatlar

Iň soňky teswir (jemi 6)

Begenc: Kartoskany tuwini eti sen dasary yurtdan getirip iyyansinde biza oz topragymyzda dayhanlary ekip ... Dowamy

Maslahatyň netijesine kim nähili düşündi?

Iň soňky teswir (jemi 8)

Alma Nuryyewa: Toba estapyralla Merjen yaly yarym kellelerin eline galmawersin. Galasam yok sen yerin dali ... Dowamy

Haj zyýaratyndan gelenler barlandy

Iň soňky teswir (jemi 4)

Atsyz: ın dogrusın etmıshler sebap ebola ve mers yalı hassalıklar bılen oyun edılmez emma ... Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
Habarlar gündeligi

HABARLAŞYŇ