Duşenbe, Awgust 31, 2015 Aşgabat wagty 03:26
 • Müsür, (çepden saga) Baher Mohammed, Piter Greste we Mohammed Fahmi gözenek arkasynda, Kair, 1-nji iýun, 2014 ý.

  ABŞ türme hökümini düzetmäge çagyrýar

  ABŞ-nyň Döwlet departamenti Müsüriň hökümetini "ösüş we durnuklylyk üçin zerur bolan söz azatlygynyň düýp esaslaryna wehim salýan höküme gaýtadan seredilmegi üçin mümkin bolan ähli çäräni görmäge" çagyrdy.

 • Migrantlar Wengriýada protest bildirýärler

  ÝB bosgunlar meselesini 'anyk çözmeli'

  Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa Ýewropa Bileleşigini barha möwjeýän migrasiýa krizisini çözmek üçin anyk çäreleri görmäge çagyrdy.


Azatlyk TW

Wideo Uzaga çeken 'abatlaýyş'

Aşgabadyň esasy ýollarynyň ençemesi eýýäm ençeme aýdan petikli bolmagyna galýar.Fotosergiler

Fotosergi Region görnüşleri # 35

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar

Fotosergi Türkmen görnüşleri #35

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Infografik

Fotosergi Sanlarda #8

Türkmenistany we dünýäni sanlarda şöhlelendirýän fotosergi.

Fotosergi MA: Dollar gatnaşyklary

MA ýurtlarynda dollaryň degişli milli pul birlige görä üýtgemeginiň derejesi.


Günüň täzelikleri
Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Soňky wakalar – 28.08.2015 ý.i
|| 0:00:00
...  
🔇
X
28.08.2015
Şu gün: Müňlerçe bosgun Serbiýanyň içinden wenger serhedine çenli süýşmegini dowam etdirýär; Pakistanly protestçiler Peşewarda hindi baýdaklaryny otladylar; Gazagystanyň ekloglar Astanada Orsýetiň Gazagystanyň Baýkonur kosmadromundan soňky atan raketalary sebäpli protest gurnadylar.
Wideo

Wideo Awgust, 28

Şu gün: Müňlerçe bosgun Serbiýanyň içinden wenger serhedine çenli süýşmegini dowam etdirýär; Pakistanly protestçiler Peşewarda hindi baýdaklaryny otladylar; Gazagystanyň ekloglar Astanada Orsýetiň Gazagystanyň Baýkonur kosmadromundan soňky atan raketalary sebäpli protest gurnadylar.
Wideo

Wideo Awgust, 27

Şu gün: Ýewropa Bileleşiginiň we günbatar Balkan ýurtlarynyň liderleri Wenada migrasiýa meselesiniň maslahatyny edýärler; Kosowadaky iň uly oppozisiýa topary paýtagt Pristinada Serbiýa bilen ýagdaýlary kadalaşdyrmak barada gelnen ylalaşyga garşy protest gurnady we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 26

Şu gün: Pakistanda elektrik energiýasynyň gymmatlamagyna garşy protest geçdi; Pakistandaky owgan bosgunlary yzyna - Owganystana dolanmaga taýýarlyk görýärler.
Wideo

Wideo Awgust, 25

Şu gün: Özbegistanyň paýtagty Daşkendiň çetindäki tebigy gaz liniýasynda güýçli partlama boldy; Owganystanyň paýtagty Kabula Hytaýdan ençeme traktorlar gelip gowuşdy we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 24

Şu gün: Müňlerçe ukrain goşuny ýurduň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Kiýewde geçirilen paradda ýöriş geçirdi; Pakistanyň Mohmad tire-taýpalar etrabynda Pakistanyň howpsuzlyk resmileri täze radiostansiýany açdylar we beýleki täzelikler.
Wideo

Wideo Awgust, 21

Şu gün: Makedoniýanyň ýörite polisiýa güýçleri ýurduň Gresiýa bilen serhediniň golaýynda herekete geçdi; Pakistanyň Peşawar şäherinde ýolagçy awtobusynyň batgaly ýolda taýmagy netijesinde azyndan 30 adam ýaralandy we beýleki täzelikler.


“Aýlyk haklarymyz iki aý bäri berilmeýär”

Iň soňky teswir (jemi 1)

Payhas : hytay we rus agalarymyzam kyn yagdayda, pul nireden gelsin, gelenje pulam yokardakylar paylasyandyr. ... Dowamy

Alymlar "Muhammet" filmine garşy

Iň soňky teswir (jemi 4)

Parahat: Name Hz. MUHAMMET klasdaşyñyzmy? Siz musulman bolsañyz her gezek pygamberimiziñ ady agzalanda öñünden ... Dowamy

NHK: Nepesgulyýew gyssagly boşadylmaly

Iň soňky teswir (jemi 2)

Är ýigit: Saparmämmede jenaýatçylykda günä bildirýän adamlar bigünä günä ýükleýän bolsalar,olar ýaly zatlar olaryñ çagalarynyñam ... Dowamy

HABARLAŞYŇ

Efire iň soňky giden

Hepdäniň jemi


Indikiler:

07:00 - 07:06
Täzelikler
07:06 - 07:30
Hepdäniň jemi
07:30 - 08:00
Hepdäniň jemi