Sişenbe, Iýul 22, 2014 Aşgabat wagty 12:18
  • "Awaza"

    Elýetmez "Awaza"

    “Awaza” dynç alyş zolagynda gurlan myhmanhanalaryňdyr dynç alyş merkezleriň ýyl geldigiçe sany artýar. Emma bu ýerde dynç almak ýerli ilat üçin entegem gymmat diýlip hasaplanýar.

  • ÝHHG-nyň gözegçileri Malaýziýanyň "Boeing 777" ýolagçy uçarynyň ýykylan ýerinde, Donetsk regiony, 18-nji iýul, 2014.

    Ukraina: 'Derňewi halkara ekspertleri geçirer'

    Ukraina Malaýziýanyň ýykylan uçarynyň derňewiniň kontrollugyny halkara ekspertlere tabşyrjagyny aýdýar we bu prosese Niderlandlanlaryň ýolbaşçylyk etmelidigini öňe sürýär.


Azatlyk TW

Wideo Çäreden soň...

Aşgabatda Çagalar üçin niýetlenen Kardeologiýa merkezi açyldy.Fotosergiler

Fotosergi MH17 ýykylandan soň

Dünýä Malaýziýanyň uçarynyň urlup ýykylmagyndan aňk boldy.

Fotosergi Türkmen görnüşleri #29

Türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.


Радио Азатлык на русском

Крушение самолета глазами российского ТВ

Подавляющее большинство россиян узнает мировые новости на российском государственном телевидении. Что они узнали 17 июля о крушении лайнера Malaysia Airline?

Что будут искать следователи на месте крушения «Боинга»?

Джозеф Бернсайд – редактор журнала Aviation Safety - в интервью Азатлыку рассказал, что могут найти следователи, когда доберутся до места крушения малайзийского лайнера.


Test

Dünýä çempionaty

Tehniki taýdan örän ussat oýunçylarynyň bardygyna we Ýewropa çempionatlarynyň dördüsinde finala çykandygyna garamazdan (1960-njy ýylda utdy), SSSR köplenç Dünýä çempionatynyň finallarynda öz ýagdaýyna görä ýeterlik ýeňiş gazanyp bilmedi. Dowamy

Günüň täzelikleri

Siziň JavaScriptiñiz öçürilen ýa-da Adobe's Flash Playeriňiz köne wersiýada Soňky çykan Flash pleýeri edin.
Günüň täzelikleri - 21.07.2014 ý.i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
21.07.2014
Şu gün: Yrakda hökümet güýçleri Fallujadaky, günbatardaky Anbar welaýatyndaky sünni jeňçilerine garşy howa zarbalaryny urdular; Kabulda uniwersitet studentleri Owganystanda asuda adamlaryň öldürilmeginiň köpelmegine garşy protest gurnadylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 21

Şu gün: Yrakda hökümet güýçleri Fallujadaky, günbatardaky Anbar welaýatyndaky sünni jeňçilerine garşy howa zarbalaryny urdular; Kabulda uniwersitet studentleri Owganystanda asuda adamlaryň öldürilmeginiň köpelmegine garşy protest gurnadylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 18

Şu gün: Moskwada adamlar Malaýziýanyň ilçihanasynyň öňüne gül desselerini goýdular; Bişkekde musulman aktiwistler Ysraýylyň Gaza zolagynda alyp barýan operasiýalaryna garşy protest bildirdiler we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 17

Şu gün: Yragyň Anbar welaýatynda sünni söweşijiler Ramadi şäheriniň günbataryndaky ýene bir territoriýany ele saldylar; Gazgystanda Almatynyň ýaşaýjylary çagalar kitaphanasynyň golaýynda guruljak gijeki klubyň gurluşygyny togtatmaga synanyşmak üçin suda ýüz tutdylar we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 16

Şu gün: Kabulda onlarça adam protest geçirdi; Moskwada iki müň çemesi adam tanymal oppozisiýa şahsyýeti we sowet döwrüniň dissidentiniň hatyrasyna guralan ýas çäresine gatnaşdy we günüň beýleki täzelikleri.
Wideo

Wideo Iýul, 15

Şu gün: Moskwada polisiýa otlynyň relsden çykan sebiniň daş-töweregini petikledi. Bu heläkçilikde azyndan 20 adam öldi; Kabulda Reforma we Täzeçilik üçin çykyş edýän Ýaş aktiwistleriň bir topary demonstrasiýa geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.


"Edebiýatymyzda öwerlik zat ýok"

Iň soňky teswir (jemi 13)

Darak: Gowy ýazjylaram, şahyrlaram bardyr. Okyjy bilýändir, emma käbir ýazyjy- şahyrlaryň eserlerini soňuna çenli ... Dowamy

"Öý kitaphanalary garyplaşdy"

Iň soňky teswir (jemi 10)

Yolbars: Dunyade standart 35 yaşa çenli kabul edilyar. Yone kabir yurtlarda uytgeşik bolyp biler ... Dowamy

Çaga dünýäsiniň şekili

Iň soňky teswir (jemi 1)

Yegen: Geçen saylawda prizident 8 kanditatyñ içinde 97.14 % alypdy. Bu mümkün däl. Eger ... Dowamy

"Mellek berjek" diýip aldaýarlar"

Iň soňky teswir (jemi 1)

Japbak: Bu temanda kimi günäkärlejek ?? Aslynda herkimiñ az kem günäsi bar: Halk hakkyny ... Dowamy

Efire iň soňky giden

Täzelikler


Indikiler:

19:00 - 19:06
Täzelikler
19:06 - 19:30
Habarlar gündeligi
19:30 - 20:00
"Gözýetim"

HABARLAŞYŇ