Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kömek – Gözleg

Gözleg üçin Kömek


Gözlemek üçin, tapmak islenilen sözi aşakda görkezilen ýere ýazip Gözleg düwmesine bas. Gözleg sahypasy, ýazan sözüňe degişli dokumentleriň sanawyny görkezer. Sanawdaky dokumenti görmek üçin çelginiň üstine bas

• sözleriň daşynda "goşa dyrnak" ulan
• görkezmesini islän söziňi ya da sözleriň öňünden + belgisini goý
• görkezmesini islmedigiň söziň ya da sözleriň öňünden - belgisini goý
.
Mysallar:

• banan armyt "gök alma" - söz düzümini we sözleriň ikisini hem görkezip biler
• + alma salad krem - gök - salad, krem görkezip biler; alma sözüni hökman görkezer; gök sözüni görkezmez

Aýratyn şekiller

? belgisi islendik bir ýeke harpa gabat gelýär. gitm? gitme ýa da gitmän sözlerine gabat gelýär. = (0-9) arasyndaky islendik bir ýeke sana gabat gelýär === üç sanly islendik sana gabat gelýär. * islendik sandaky şekillere gabat gelýär. a*ma alma gabat gelyar. ~~ arasyndaky sanlary görkezýär 14~~18 şekli 14, 15, 16, 17 ýa-da 18 sanlaryň aralygyny görkezýär

Gözlenip bolmaýan şekiller:

Gorizantal düwmesi, göni çyzgy, boşluk çyzgysy, yza gaýdyş düwmesi, boşluk, yza çyzma, wertikal düwmesi
- ! " # $ & ' ( ) * + , . / : ; < = > ? [ \ ] ^ ` { | } ~ %

Hyzmatlar

XS
SM
MD
LG