Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow «Gazprom» kompaniýasynyň wekilini kabul etdi


Düýn Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Gazprom» kompaniýasynyň karargähiniň başlygynyň orunbasary Waleriý Golubew bilen gepleşik geçirdi.

Gepleşikde taraplar üstümizdäki ýylda Türkmenistan bilen «Gazpromyň» özara tebigy gaz söwdasy baradaky ylalaşygynyň ýerine ýetiriliş meseleleri barada pikir alyşdylar.

Mundan daşary, Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Waleriý Golubew Türkmenistan bilen «Gazprom» kompaniýasynyň özara hyzmatdaşlyklaryny giňeltmegiň perspektiwalary barada-da gürrüň etdiler.
XS
SM
MD
LG