Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çernobyl heläkçiliginiň 25 ýyllygy bellenilýär


Şu gün Ukrainada Çernobyl atom stansiýasynda bolan heläkçiligiň 25 ýyllygy bellenilip geçilýär.

1986-njy ýylyň 26-njy aprelinde Çernobyldaky atom reaktorlaryndan birinde ýüz beren partlama bu regionda radioaktiw heläkçiligiň ýüze çykmagyna getiripdi.

Atmosfera ýaýran radioaktiw izotoplar Ukraina bilen serhetleşýän Belarusyň we Orsýetiň serhetýaka regionlarynda-da howply ýagdaýlary döredipdi.

Geçen hepde Kiýewde geçirilen halkara donor konferensiýasynyň netijesinde Çernobyl atom reaktorynyň daşyna täze gorag diwaryny gurmak maksady üçin 550 million ýewro maliýe serişdesi toplandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG