Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Fransiýada bir wertalýot heläkçiliginde ýedi adam ýogaldy


Şenbe güni agşam Fransiýanyň gündogarynda bir wertalýotyň ekin meýdanyna gaçmagy netijesinde ýedi adam heläk boldy. Ýerli häkimiýetleriň aýtmagyna görä, heläkçilik Bregnier-Cordon atly şäherçäniň golaýynda bolupdyr. Bir yerli resmi Frans Info radiosyna beren beýanatynda, bu waka tehniki näsazlygyňmy ýa-da pilotuň ýalňyşynyň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny aýdypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG