Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝB Belarusiýa hyzmatdaşlyk teklip edýär


Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmisi Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko bilen duşuşdy we habarlara görä giň hyzmatdaşlyk barada teklip edipdir. Şu gün ÝB-niň Daşary gatnaşyklar boýunça komissary Benita Ferrero-Waldneriň Belarusiýanyň prezidentine “özara bähbitli ençeme ugurlar boýunça ÝB-niň Belarusiýa teklip edere zadynyň kändigini” aýdandygyna Associated Press salgylandy. Lukaşenko onuň saparyny oňlap, kimiň göwnünden turmasa-da, Belarusiýanyň ÝB bilen gowy gatnaşyklary ýola goýmak isleýändigini aýdypdyr. Minski bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar ýaramazlaşýan wagty, bu beýanatyň Orsyýete gönükdirilen bolmagynyň ahmaldygy bellenýär.
XS
SM
MD
LG