Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Päkistanda raketa hüjüminde 3 öli


Päkistanyň razwedka resmileriniň aýtmaklaryna görä, ABŞ-niňki diýlip şübhe edilýän 3 sany raketanyň Talyplaryň pozisiýasyna atylmagy netijesinde 3 adam ölüpdir. Bu waka, Owganystan bilen serhetdeş Weziristan regionynda bolupdyr.
XS
SM
MD
LG