Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyz howpsuzlyk gullugynyň ofiseri ýaralandy


Şübheli Yslamçy ýaragly toparyň ok atmagy netijesinde, Gyrgyzystanyň howpsuzlyk gullugynyň bir ofiseriniň ýaralanandygyny häkimiýetler habar berdi. İçeri işler ministrliginiň wekili Bakyt Seýitowuň aýtmagyna görä, Jelalabatda howpsuzlyk güýçleri bir öýi gabap, ekstremist toparyň agzasydygyna ynanylan bir adamy tussag etjek bolanlarynda atyşyk bolupdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG