Sepleriň elýeterliligi

Gyrgyz howpsuzlyk gullugynyň ofiseri ýaralandy


Şübheli Yslamçy ýaragly toparyň ok atmagy netijesinde, Gyrgyzystanyň howpsuzlyk gullugynyň bir ofiseriniň ýaralanandygyny häkimiýetler habar berdi. İçeri işler ministrliginiň wekili Bakyt Seýitowuň aýtmagyna görä, Jelalabatda howpsuzlyk güýçleri bir öýi gabap, ekstremist toparyň agzasydygyna ynanylan bir adamy tussag etjek bolanlarynda atyşyk bolupdyr.
XS
SM
MD
LG